வெள்ளி, 19 டிசம்பர், 2008

முக்கிய தினங்கள்

நமது நாள்காட்டியை அடக்கடி பார்ப்பது ஒரு வழக்கமான செயல். ஆனால் சில தேதிகள் சில முக்கிய தினங்களாக விளங்குகின்றன.அவைகளில் சில உங்களுக்காக.

மே 1- உலக தொழிலாளர் தினம்.

ஜனவரி 31- உலக தொழுநோய் ஒழிப்பு தினம்.

ஏப்ரல் 7- உலக சுகாதார தினம்

ஏப்ரல் 22- உலக பூமி தினம்

மே 3 - அனைத்துலக ஆற்றல் தினம்.

மே 31 - புகையிலை இல்லாத தினம்

ஜுன் 5 - உலக சுற்றுச் சூழல் தினம்

நவம்பர் 14 - உலக நீரழிவு தினம்

டிசெம்பர் 1 - உலக எய்ட்ஸ் தினம்

டிசம்பர் 10 - மனித உரிமைகள் தினம்

ஆக்கம்:

கலையமுதன் ரவீந்திரன்
தெமேங்கோங் இப்ராஹிம் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி

கருத்துகள் இல்லை: