வியாழன், 1 ஜனவரி, 2009

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்


இன்று முடிவு நாளை தொடக்கம்

இதுதான் உலக நீதி,


தோல்வி கண்டால் வெற்றி உண்டு,

இதுதான் வாழ்க்கை நீதி,


முடிந்ததை விடுவோம்,

நடப்பதை நினைப்போம்....


விதியென்ற ஒன்றை,

மதிகொண்டு வெல்வோம்....


இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்.....


ஆக்கம் : வசந்தராவ் அப்பளசாமி

தெமெங்கோங் இப்ராஹிம் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி)