புதன், 13 ஜனவரி, 2010

பொங்கல் வாழ்த்துகள்


மலேசியாவில் வாழும் அனைத்து இந்திய வாழ் மக்களுக்கும் இந்த வலைப்பதிவின் சார்பாக இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்.இந்த வருடம் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான பொங்கலாக அமைய எங்களின் வாழ்த்துகள் ...

நன்றி...
கலையமுதன் ரவீந்திரன்